Przejdź do treści

Witamy na Stronie Naszej Fundacji PromoEgo

Cele działania Naszej Fundacji to między innymi:

  • Integracja i reintegracja społeczna osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • ochrona i promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami;
  • upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu;
  • wspomaganie rozwoju edukacyjnego i psychofizycznego osób ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami;
  • inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań zmierzających do osiągnięcia samodzielności, stabilizacji życiowej osób i rodzin;
  • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych problemem bezrobocia, ubóstwa, dysfunkcjonalności, uzależnień i marginalizacji;
  • wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości;
  • działalność charytatywna.

a

Jak zgłosić się do projektu?

Formularz zgłoszeniowy można wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pośrednictwem strony Fundacji lub wydrukować i dostarczyć osobiście, przez osoby trzecie, pocztą do biura projektu.

Osoby niepełnosprawne

W wybranych projektach możesz uzyskać pomoc asystenta
w wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych.

Szczegóły

Dodatkowe informacje o projektach można uzyskać pod adresem e-mail: poczta@fundacjapromoego.pl.

Copyright ©2023 Edugika Centrum Szkoleniowe. All rights reserved. Powered by WordPress & Designed by Neve Themes. Skip to content