Przejdź do treści

Projekt „Pomysł na Rodzinę”

Projekt "Pomysł na rodzinę"
Aktywne spędzanie wolnego czasu, konsultacje pedagogiczne i psychologiczne

Projekt „Pomysł na rodzinę” realizowany przez Fundację PromoEgo w partnerstwie z Edugika Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski.

Warunkiem udziału w projekcie jest:

  • zamieszkanie na terenie Gminy Olsztynek – weryfikowane na podstawie oświadczenia uczestnika;
  • bycie członkiem rodziny potrzebującej wsparcia w pokonywaniu problemów m.in. opiekuńczo-wychowawczych, ochrony macierzyństwa, rodzinnych, aktywności społecznej i zawodowej – weryfikowane na podstawie oświadczenia uczestnika złożone z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zaświadczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia z OPS lub zaświadczenia o korzystaniu z PO PŻ.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin projektu dostępny jest po kliknięciu w link: REGULAMIN


Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać pod adresem: poczta@fundacjapromoego.pl lub centrum@edugika.pl.

EFSI projekty unijne

Copyright ©2023 Edugika Centrum Szkoleniowe. All rights reserved. Powered by WordPress & Designed by Neve Themes. Skip to content