Planowane projekty Fundacji PromoEgo

W najbliższym czasie Fundacja PromoEgo planuje zorganizować bardzo interesujące projekty związane m.in. z integracją i reintegracją społeczną osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, także projekty związane z ochroną i promocją zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem upowszechniania aktywności fizycznej i sportu, a także związane ze wspomaganiem rozwoju edukacyjnego i psychofizycznego osób ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji projektów „Pomysł na rodzinę” i „Rodzinna inicjatywa”.

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się o nowych projektach.