Przejdź do treści

Projekty zrealizowane

W ostatnim czasie Fundacja PromoEgo zrealizowała kilka bardzo interesujących projektów związanych m.in. z integracją i reintegracją społeczną osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz projekty związane z ochroną i promocją zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, a także związane ze wspomaganiem rozwoju edukacyjnego i psychofizycznego osób ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

1. Projekt „Pomysł na rodzinę”
2. Projekt „Rodzinna inicjatywa”

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu „Perspektywa dla rodziny”.
Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się o nowych projektach.

Copyright ©2023 Edugika Centrum Szkoleniowe. All rights reserved. Powered by WordPress & Designed by Neve Themes. Skip to content