Podane przez Państwa informacje będą musiały być potwierdzone Państwa podpisem na wersji papierowej formularza, która dostępna będzie w biurze Fundacji. Zostaną Państwo zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt przez e-mail poczta@fundacjapromoego.pl.

Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie fundacjapromoego.pl w zakładce projekty.

Z góry dziękujemy za udział w rekrutacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
- żądania dostępu do danych osobowych;
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu;
- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 –193 Warszawa.